Open kerk en Tjerkepaed

Een keer per maand is er open kerk, dit is op de 3e zaterdag van de maand. Van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de kerk open voor een stiltemoment, een kaarsje aansteken, een kopje koffie. Data staan vermeld op de nieuwsbrief of bij de ingang van de kerk.

Wees welkom in uw Ontmoetingskerk!

Tjerkepaad

Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

We zijn als Ontmoetingskerk 8 zaterdagen open geweest, dezelfde datums als de kerk van Lippenhuizen. Elke zaterdag zaten er vrijwilligers om de gasten te ontvangen.
Lees hier de terugblik van 2022.