‘Time travel to the future’

Startzondag 2021 

Opdracht 1

(PCBS de Librije)

Maak een foto van het vervoermiddel waarmee je naar deze startzondag bent gekomen. 

Is dit het meest duurzame vervoermiddel, of kun je in het vervolg een meer duurzaam vervoermiddel gebruiken?

Stuur de foto naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl en vul jouw/jullie antwoord in op het antwoordenblad.