Open Kerk en Tsjerkepaad

In de zomermaanden is de Ontmoetingskerk open tijdens Tsjerkepaad. Je bent welkom voor een kopje koffie/thee, een gesprekje, een stiltemoment in de kerkzaal en/of een kaars aansteken. Dit jaar (2022) is er een expositie van schilderijen van Jantsje Claus.

De zaterdagen dat we open zijn in 2022:  9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus en 3 september. Van harte welkom tussen 14.00 tot 17.00 uur

Gedurende het jaar worden er ook Open Kerk middagen gehouden. De data zijn vermeld onder het kopje Actueel of in de Nieuwsbrief.