Update van de Beroepingscommissie

Even de stand van zaken bij de beroepingscommissie Zoals we al in de vorige update hebben aangegeven hebben wij in september de brieven en CV’s van de belangstellenden doorgenomen. Hieruit zijn kandidaten gekozen waarmee we een oriënterend gesprek wilden hebben. Uiteindelijk hebben we drie avonden uitgetrokken voor de gesprekken. De gesprekken vinden plaats op een … Meer lezen Update van de Beroepingscommissie

Prachtige kinderen in Namibië

Beautiful Kidz Namibia. Een prachtige naam voor een Christelijke organisatie die zich inzet voor de allerarmste kinderen in het Afrikaanse land Namibië. Deze organisatie wil de kinderen een hoopvolle toekomst bieden. Vanuit twee eigen dagverzorgingscentra wordt er zorg geboden: Katutura: een achterstandswijk in de hoofdstad Windhoek. Ovitoto: een plaats in het afgelegen Noorden van het … Meer lezen Prachtige kinderen in Namibië

Bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingediend, is de kerkenraad voornemens om in de dienst van 23 oktober 2016 de volgende gemeenteleden te bevestigen in het ambt, respectievelijk: Ouderling Anneke de Boer-de Vries, Langewal 36 Ouderling jeugd Botsje Pranger-Koopmans, De Rival 14 Kerkrentmeester Harma Verloop-Reitsma, Hegedyk 28 Pastoraal medewerkster Rita Bolhuis-Akkerman, Burg. Selhorststrjitte 13

Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk, met ongeveer 1000 leden, wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Wij willen anderen en elkaar de ruimte bieden om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in geloof. Vanaf 1 januari 2017 kent de gemeente één predikantsplaats. Van onze huidige predikanten gaat één predikant … Meer lezen Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

Voor de ‘Vrienden van Chust’ is de Missie geslaagd in Oekraïne

Tijdens een werkvakantie in 2002 in Oekraïne, georganiseerd door World Servants, is een begin gemaakt met het bouwen van een tehuis voor gehandicapte kinderen. Het tehuis is bedoeld als dagopvang en school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van 0 tot 12 jaar uit Chust en omgeving. Toen een paar jaar later enkele deelnemers terug waren in Chust om een … Meer lezen Voor de ‘Vrienden van Chust’ is de Missie geslaagd in Oekraïne