Wijkavonden 2016, kom jij ook?

De wijkavonden zijn dit seizoen anders van opzet. Er zijn twee wijkavonden, en ze zijn losgekoppeld van de wijkindeling. Je kiest de avond die jou het beste past. De avonden worden gehouden op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november a.s. in de Ontmoetingskerk. De inloop is om 19.30 uur en aanvang om 19.45 uur. … Meer lezen

Nieuws van de Beroepingscommissie

Afgelopen juni is de beroepingscommissie geïnstalleerd. Na een kennismakingsronde en informatievergaring hebben we ons meteen gericht op de werving. De advertentie heeft de afgelopen zomer op de eigen website van de ontmoetingskerk en op de website van de PKN gestaan. De vacature is ook aangemeld bij de PKN. Op basis hiervan is contact met ons … Meer lezen

Bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingediend, is de kerkenraad voornemens om in de dienst van 23 oktober 2016 de volgende gemeenteleden te bevestigen in het ambt, respectievelijk: Ouderling Anneke de Boer-de Vries, Langewal 36 Ouderling jeugd Botsje Pranger-Koopmans, De Rival 14 Kerkrentmeester Harma Verloop-Reitsma, Hegedyk 28 Pastoraal medewerkster Rita Bolhuis-Akkerman, Burg. Selhorststrjitte 13

Friese Kerkendag 2016

Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen.  Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen … Meer lezen

Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk, met ongeveer 1000 leden, wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Wij willen anderen en elkaar de ruimte bieden om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in geloof. Vanaf 1 januari 2017 kent de gemeente één predikantsplaats. Van onze huidige predikanten gaat één predikant … Meer lezen