Aan tafel (Paasontbijt)

Dit jaar willen net als vorig jaar een Paasontbijt organiseren.
Op 1e Paasdag 9 april om 8.45 staan de tafels weer feestelijk gedekt klaar.
Ook u hopen we hier weer te ontmoeten .De maaltijd is voor jong en oud.
Verdere informatie volgt later op de nieuwsbrief.
U kunt zich opgeven bij Joke Rudolphy of Renny v.d. Wal bij voorkeur via de mail en graag voor 4 april.
Ook komt er een intekenlijst te liggen in de kerk op de leestafel.
Graag horen we ook of er dieetwensen zijn, dan proberen we hier rekening mee te houden.
Wees welkom op 1e Paasdag !!
Mail Joke: jrudolphy@home.nl