Mededelingen betreffende Corona

kerkdiensten zonder gemeenteleden 

Door de strengere lockdown zullen de kerkdiensten voorlopig weer plaatsvinden zonder kerkgangers. Wéér kunnen we niet met elkaar in de kerk het kerstfeest vieren. Je zou er een beetje mistroostig van worden. Maar we hopen toch dat ook de online vieringen zullen bemoedigen. We vieren de geboorte van Gods Zoon en zijn komst in de wereld zet die wereld in het licht van Gods liefde. Zijn komst geeft hoe dan ook perspectief. Daar mogen we ook nu aan vast houden. Hoe somber stemmend het soms ook lijkt : de toekomst is aan God, Zijn Koninkrijk, klein gekomen in Bethlehem !

In dat perspectief wens ik iedereen goede dagen.

                                                                               R. Lafeber

strenge lockdown

Door de strenge lockdown zullen alle vergaderingen voorlopig digitaal plaats vinden.

Wat nog kan voor de jeugd (buiten, tot 17.00 uur, of anders ook digitaal) zullen we doen. Sommige dingen moeten worden uitgesteld, maar we stellen alleen maar uit tot het weer kan !

digitale nieuwjaarsontmoeting

Na de dienst op 2 januari willen we met zoveel mogelijk gemeenteleden een digitale nieuwjaarsontmoeting houden.

Meer informatie hierover volgt nog