Open in Coronatijd

Corona blijft ons in haar greep houden. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen, 60 is het maximum in onze kerk om de 1,5 meter te kunnen handhaven. Dat betekent geen uitpuilende kerk met kerstmis.

Er zijn zoveel mensen die de behoefte voelen aan een stiltemoment. Dat bleek ook uit de belangstelling voor open kerk afgelopen zomer.

Daarom willen we iedereen, die er behoefte aan heeft, de gelegenheid bieden om in de kerk een stiltemoment te nemen. De Ontmoetingskerk aan Schansburg is dan open van 14.00 uur tot 17.00 uur op de vrijdagen voor kerst en oud en nieuw.

Natuurlijk houden we rekening met de regels rond Corona: Blijf thuis bij klachten, draag een mondkapje bij betreden en verlaten van de kerk en houd 1,5 meter afstand.