Een kaarsje branden

Op zondag 21 november wordt in de protestantse kerken de Dag der Voleinding gevierd. Op  deze zondag worden in veel kerken  de overledenen van het afgelopen jaar  herdacht.

Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar zeker ook daarbuiten zijn er zoveel mensen die de behoefte voelen een overledene te herdenken. Als symbool daarvoor steken we een kaarsje aan. Omdat op zondag vooral de aandacht uitgaat naar de familie van de overledenen is er op  zaterdag 20 november vanaf 16.00 u. – 19.00 u. in de Ontmoetingskerk aan Schansburg voor iedereen die dat wil, gelegenheid om een kaarsje te ontsteken en de naam van de dierbare in de “gedachtenisboom” te hangen. De boom zal blijven staan tijdens de dienst op 21 november. Deze dienst is te zien en te horen live of later via kerkomroep.

Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar, mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk tijdens openingstijd of in de brievenbus.

Ook in de kerk van Lippenhuizen worden overledenen uit de dorpen Lippenhuizen en Hemrik herdacht tijdens een dienst op 21 november. Hierin gaat kerkelijk werker Linda Wind voor. Aansluitend aan de dienst, die om 10.00 uur begint, blijft de Piterkerk geopend tot 15.00 uur. Ieder die dat wil, kan binnenlopen voor een  moment van stilte  en/of om een kaarsje aan te steken om een dierbare te gedenken.

Natuurlijk worden de coronaregels in acht genomen!