Gemeenteavond

Uitnodiging voor de gemeenteavond

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk uit voor een gemeenteavond op donderdag 14 oktober 2021 om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk
De koffie en thee staat om 19.30 klaar. We vergaderen in de kerkzaal in dezelfde opstelling als de zondagse kerkdiensten, en volgen ook dezelfde gang van zaken wat betreft de coronamaatregelen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de gemeenteavond van 17 september 2021
  Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk
 4. Bespreking van de intentie tot samengaan met de Protestantse
  Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
 5. Pauze
 6. Jaarrekening 2020 Diaconie Ontmoetingskerk
  Toelichting door de diaconie
 7. Jaarrekening 2020 Ontmoetingskerk
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 8. Aanpassingen kerkgebouw
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 9. Sluiting van de vergadering met een vesper.