Ontmoetingskerk in augustus via Omrop Fryslân

De diensten op de zondagen in augustus 2021 zullen worden uitgezondingen via Omrop Fryslân.

‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ heeft aan de Raad van kerken Gorredijk e.o. gevraagd of Omrop Fryslân in de maand augustus de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk kan uitzenden. Het is vorig jaar begonnen in de coronatijd. Eerst werden er diensten uitgezonden vanuit Franeker, later Heerenveen, Drachten, Dokkum. Daar wilden we graag aan meewerken.

Daarom is in augustus de Ontmoetingskerk Gorredijk ‘Tsjerke fan de moanne’. De voorgangers van de verschillende kerken aangesloten bij de Raad van Kerken Gorredijk e.o. zullen in de diensten voorgaan:
1 augustus: ds. R. Lafeber, Prot. Gemeente Gorredijk
8 augustus: ds. D. Hasper, Prot. Gemeente Oude-Nieuwehorne, Katlijk-Mildam
15 augustus: ds. P. Hulshof, Prot. Gemeente Jubbega/Schurega, Hoornsterzwaag
22 augustus: pastoor K. Tolboom, RK parochie Drachten, Gorredijk, Oosterwolde, Zorgvlied, eucharistieviering
29 augustus: ds. C. Schlette, doopsgezinde kerk
De uitzendingen zijn op zondagmorgen rechtstreeks op TV te bekijken en zijn later ook nog terug te kijken via Omrop Fryslân.
Er zijn dus in de hele maand augustus géén eigen uitzendingen via kerkomroep en/of YouTube!