Gebruik kerkgebouw en coronaregels

Als kerk volgen we, zoals bekend, zoveel mogelijk de landelijk geldende coronaregels en het advies van de PKN. Alleen met het laatste advies over het toelaten van kerkbezoekers hebben we een aantal weken gewacht tot het ons veilig genoeg leek. Ondanks het versoepelen van een aantal coronamaatregelen verwachten we dat we voorlopig nog niet samen kunnen zingen in de kerk. Dit in ieder geval totdat de ventilatie in het kerkgebouw is aangepast, waarschijnlijk in het najaar, of totdat de coronamaatregelen helemaal losgelaten worden.
Ook voor wat de vergaderingen betreft volgen we de richtlijnen van de overheid voor groepen binnen, wat op dit moment inhoud dat we als het online kan, online vergaderen. Omdat het niet altijd mogelijk of praktisch is om online te vergaderen willen we, in overleg met het college van kerkrentmeesters (Halbe Holtman, 06-24738844 na 18.00 uur) de mogelijkheid geven om in kleine groepjes in de kerk te vergaderen.