KIJK- EN LUISTERCIJFERS

Door de pandemie waren in de afgelopen maanden ook de gemeenteleden in Gorredijk aangewezen op de kerkdiensten die worden uitgezonden via de TV, Kerkomroep of Youtube. Sommigen keken en kijken naar Omrop Fryslân. Maar velen met een computer, tablet of smartphone keken en kijken ook naar de diensten vanuit de eigen Ontmoetingskerk. Om hoeveel gaat het eigenlijk ? Misschien bent u daar wel benieuwd naar. Daarom in dit artikel over de ontwikkelingen het afgelopen jaar en de kijk- en luistercijfers.

Als protestantse gemeente Gorredijk hebben we een abonnement bij Kerkomroep. Dat abonnement was tot vóór maart vorig jaar toereikend voor het aantal mensen dat de kerkdienst wilde beluisteren. Maar toen kwam corona en waren ineens veel meer mensen hierop aangewezen. Er werd de mogelijkheid geboden tot ‘overloop’ naar een Youtube-kanaal. Dat is nog steeds het geval. Er is mei vorig jaar een camera aangeschaft om ook met beeld uit te kunnen zenden. De dienst kan rechtstreeks worden meegemaakt, maar men kan ook later ‘terugkijken’. Een dienst blijft zo’n drie maanden op Kerkomroep staan, die kan in die tijd nog steeds bekeken worden. Van Youtube wordt hij na een paar weken afgehaald.

Toen ik de cijfers bekeek viel me op dat er ook mensen zijn die niet kijken, maar de dienst alleen beluisteren. Misschien raar, maar dat had ik niet verwacht. Toch zijn er ook nog aardig wat luisteraars. Als je kijkt naar de cijfers dan zijn er uitschieters naar boven en naar beneden. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ook mensen buiten de eigen gemeente een dienst kunnen bekijken/beluisteren. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de dienst op een laptop of computer bekeken wordt en daarmee telt als één kijker, maar dat er twee mensen samen naar kijken. Ik heb niet uitgesplitst naar rechtstreeks of later kijken. Op zondagmiddag de dienst bekijken is ook ‘later’. Ik heb er een paar maanden uitgenomen : augustus-september-oktober 2020 en januari-februari-maart 2021. April en mei dit jaar heb ik niet meer meegenomen, die diensten kunnen nog steeds worden teruggekeken.

De cijfers dan :

Maand
Gemiddeld aantal
Kijkers per zondag
Gemiddeld aantal
Luisteraars per zondag
Bijzonderheden
Augustus 202018133Daarbij aangetekend dat er die maand twee uitschieters naar boven waren : de overstapdienst en de doopdienst.
September 202015023
Oktober 202017518
Januari 202127025Die 25 is een beetje een gok omdat er 31 januari een storing was waardoor de cijfers van luisteraars niet zijn opgeslagen.
Februari 202116227
Maart 202115227Ook in deze maand was er door een storing op een zondag het aantal luisteraars niet opgeslagen.
Kerst en nieuwjaarAantal kijkers Aantal luisteraars
Kerstnacht en kerstmorgen

Nieuwjaarsdienst

326

41040
December is natuurlijk een bijzondere maand vanwege de kerstdagen, datzelfde geldt voor april dit jaar met de stille week en pasen. Uiteraard zijn de cijfers voor de kerstnachtdienst en kerstmorgendienst hoog. In totaal (kijken èn luisteren) , voor beide diensten hetzelfde.
Maar voor mij verbazingwekkender was dat dat aantal nog werd overtroffen door de nieuwjaarsdienst op 3 januari : 450 in totaal (410 kijkers, 40 luisteraars). Dat betekent natuurlijk dat het gemiddelde voor die maand behoorlijk hoog ligt.

Inmiddels is er nog weer nieuwe apparatuur aangeschaft waardoor er meer mogelijkheden zijn en een betere kwaliteit van beeld.

Al met al laten de cijfers zien dat de uitzendingen vanuit de eigen Ontmoetingskerk goed bekeken en beluisterd worden. Als straks iedereen weer in de kerk aanwezig kan zijn zullen de cijfers ongetwijfeld dalen maar ik denk ook dat de uitzendingen in een behoefte zullen blijven voorzien.
Ron Lafeber