Concept plaatselijke regeling nieuwe gemeente

De kerkenraad heeft, samen met de kerkenraad van Lippenhuizen Hemrik een nieuwe plaatselijke regeling opgesteld voor de nieuw te vormen gemeente. Dit is één van de voorwaarden die de PKN stelt bij het samengaan van twee gemeenten. Deze nieuwe plaatselijke regeling ligt nu ter inzage voor de beide gemeenten. Omdat dit fysiek lastig is in deze coronatijd kunt u een digitaal of gedrukt exemplaar opvragen bij de scriba Bart van der Steege (kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl). Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij hem terecht.

De kerkenraad streeft er naar de plaatselijke regeling in de kerkenraadsvergadering van 22 juni definitief vast te stellen. Uw opmerkingen dienen dan uiterlijk een week daarvoor binnen te zijn.