PinksterChallenge 2021

PinksterChallenge

Pinksteren is een indrukwekkend feest. Jezus heeft in zijn leven, sterven en opstanding laten zien dat het Koninkrijk van God dichtbij is. Jezus laat zien dat er nieuwe kansen zijn. Nieuw leven door vergeving, zorg voor elkaar en het liefhebben van vriend en vijand.

Een kerk vol hoop!

Daarom doen we in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren onze eigen 10-daagse PinksterChallenge. Het doel is zoveel mogelijk duiven te verzamelen om de Jeugdzaal te versieren. Een mooie manier om de hoop letterlijk en figuurlijk een plek te geven. Een kerk vol duiven, een kerk vol hoop!

De boodschap

Vouw van gekleurd papier een of meerdere duiven. Hieronder zie je een voorbeeld. De beweging van Jezus is bedoeld om het goede leven met iedereen te delen.

Voor het vouwen van duiven zijn op internet volop andere voorbeelden, instructies en filmpjes te vinden.

Schrijf aan twee kanten op de duif een tekst. Aan de ene kant waar je op hoopt. Dat kan een einde aan de coronasituatie zijn, maar ook het slagen voor je eindexamen of een vriend die weer beter wordt. Aan de andere kant schrijf je waar je hoop van krijgt, bijvoorbeeld het geloof, de natuur, een goede vriend.

Doe de duiven uiterlijk 21 mei in de brievenbus van de kerk.