Mededeling omtrent Corona

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, en op advies van de regering en de
landelijke Protestantse Kerk, zullen tot minimaal het einde van deze maand alle kerkdiensten geannuleerd worden. Dit besluit is genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Wanneer het weer mogelijk is om diensten te houden, zal dit via de website en nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.

De gemeenteavond, welke op 26 maart gepland stond, is ook geannuleerd.